شرکت شگرد الکترونیک

خدمات مورد ارائه

  •   تهیه قطعات و پروژه های مخابراتی - اتوماسیون صنعتی - ارائه نرم افزارهای جامع مالی و اداری - نرم Contact center - Callcenterافزارهای خاص - تلفن گویا -

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: مهندس محسن سعادت فرد    تلفن: 32319204 - 32319205 - 32319206 - فکس : 32319207 071


    آدرس: شیراز- شیراز - خیابان نشاط - کوچه 6 - پلاک 136 - طبقه 3


    ایمیل:


    سایت: