بیرون بر ته دیگ

خدمات مورد ارائه

 •  غذاهای ایرانی - بیرون بر - کلیه سفارشات پذیرفته می شود

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: نصیری پور


  09179158322


  تلفن: 32283115 - 32281101


  آدرس: شیراز-شیراز - چهارراه ادبیات - بلوار چهل مقام به سمت هفت تنان - جنب اداره بازرگانی


  ایمیل:


  سایت: