فروشگاه صفویه

خدمات مورد ارائه

 •  شلوار جین - پیراهن - تی شرت

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: بدیعی


  09358235500


  تلفن: 36272195


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان عفیف آباد - روبروی کوچه 1


  ایمیل:


  سایت: