خدمات بیمه ای نگین آینده سازان پارسه

خدمات مورد ارائه

 •  مشاوره و صدور انواع بیمه نامه - مشاوره و پرداخت خسارت - اتومبیل و درمان - صدور بیمه نامه های آتش سوزی -انواع مسئولیت - ثالث - بدنه - عمر و پس انداز // شعب (باجه های فرعی) : فسا - بلوار شهید بهشتی - تلفن : 71 - 3337070 0715 / داراب - بلوار باغ ملی - تلفن : 6234030 0751

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: صفوی - شهنواز


  09173046167


  تلفن: 32228902 -4، فکس : 32234558


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان سعدی - نبش فردوسی - مجتمع تجاری ملت - طبقه 1 - واحد 116


  ایمیل:


  سایت: