(شرکت سهامی بیمه ایران ( نمایندگی کد 8727

خدمات مورد ارائه

 •  مشاوره - کارشناسی و صدور کلیه بیمه نامه ها

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: فرید بویری


  09173156418


  تلفن: 36209691 - 36201828


  آدرس: شیراز-شیراز - شهرک گلستان - حد فاصل فلکه اول و دوم - سمت چپ


  ایمیل:


  سایت:farid8727@yahoo.com-farid.boveyri@gmail.com