الکترو باطری المپیک

خدمات مورد ارائه

  •  دینام پیچی و باطری سازی و برق اتوبوس

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: مرتضی قنبری    تلفن: 09178010542


    آدرس: شیراز-شیراز - جاده بوشهر - کوچه جنب شماره گذاری


    ایمیل:


    سایت: