بیمه ایران نمایندگی علی آبادی

خدمات مورد ارائه

 •  کلیه خدمات بیمه ای شامل : اتومبیل - ثالث - بدنه - مسئولیت - حرفه ای پزشکان - مسئولیت مدنی - مسئول فنی - مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان - مسئولیت ناشی از اجرای عملیات - آتش سوزی - باربری

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: پریسا علی آبادی


  09177169941


  تلفن: 38256964 - تلفکس : 38349079


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار عدالت - بعد از سازمان عمران - نبش خیابان روی سازی - مجتمع یاس


  ایمیل:


  سایت:www.iic-Aliabadi.ir- info@iic_Aliabadi.ir