دفتر اسناد رسمی 39 شیراز

خدمات مورد ارائه

  •  تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از اسناد منزل ، خودرو ، وکالت ، وصیت ، اجاره نامه و مشارکت و غیره - فتوکپی برابر اصل و گواهی امضاء / سامانه پیام کوتاه : 10007112222318

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: الهام توکلیان فرد    تلفن: 32226771 - 32222318 - 32226066


    آدرس: شیراز-شیراز - خیابان توحید (داریوش) - کوچه مسجد ولیعصر - کدپستی : 15514-71376


    ایمیل:


    سایت:daftar39shiraz@yahoo.com