دفتر اسناد رسمی شماره 70

خدمات مورد ارائه

  •  ثبت کلیه اسناد رسمی - گواهی امضا - ثبت ازدواج و طلاق

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: محمد هادی هنر    تلفن: 32224992


    آدرس: شیراز-شیراز - میدان شهدا - جنب بانک ملت مرکزی


    ایمیل:


    سایت: