سازمان همیاری شهرداری استان فارس

خدمات مورد ارائه

  •  کلیه خدمات بازرگانی - عمرانی - کارهای مالی و اداری شهرداری

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: حسین اربابی    تلفن: 32334770 - 32335239 - 32336524


    آدرس: شیراز-شیراز - خیابان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - جنب اداره ثبت اسناد و املاک


    ایمیل:


    سایت:www.hamyarifars.ir