بازرگانی نمازی جمشیدی

خدمات مورد ارائه

 •  سنگ های مصنوعی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: آقایان نمازی / جمشیدی


  09173148867


  تلفن: 32337895 - 32349765 - 32337892


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان فلسطین - نرسیده به چهارراه حکیمی - سمت چپ - جنب رستوران ایساتیس - طبقه 2


  ایمیل:


  سایت: