بازرگانی مطیع قوانین

خدمات مورد ارائه

 •  صادرات و واردات کلیه کارهای مجاز بازرگانی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محمدرحیم مطیع قوانین


  09177101741


  تلفن: 32336484 - فکس : 32338555


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان قصرالدشت - کوچه 59


  ایمیل:


  سایت: