شرکت بیمه سامان نمایندگی دارایی

خدمات مورد ارائه

 •  مشاوره وصدورانواع بیمه نامه های اشخاص - املاک - باربری - اتومبیل - حوادث

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: اعظم دارایی


  09173387849


  تلفن: 37257783


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار مدرس - روبروی کاوه


  ایمیل:


  سایت: