شرکت منشور ارتباطات باستان جنوب

خدمات مورد ارائه

 •   دوربین مدار بسته - شبکه کامپیوتری و دستگاه مخابراتی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: اثنی عشری


  09176374001


  تلفن: 32334525 071 - 36290009


  آدرس: شیراز- شیراز - قصرالدشت - اول رحمت آباد - نبش کوچه 35 - طبقه فوقانی بانک ملی


  ایمیل:


  سایت: