(آموزشگاه پرند ( طراحی و دوخت - هنرهای تجسمی

خدمات مورد ارائه

  •  زیر نظر آموزش فنی و حرفه ای با اخذ دیپلم خیاطی - نازک دوزی - لباس شب و عروس - ضخیم دوزی - رقص قیچی و ... - نقاشی درجه 1 و 2 با اخذ دیپلم بین المللی

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: خانم ده بزرگی    تلفن: 36360583


    آدرس: شیراز-شیراز - تاچارا - قبل از زیرگذر صنایع - کوچه 14 میلاد - طبقه فوقانی دندانپزشکی پارسین


    ایمیل:


    سایت: