شرکت حسابرسی ، خدمات مالی و مدیریت آزمون تراز امین

خدمات مورد ارائه

 •  خدمات مالی - حسابرسی - آموزش علمی حسابداری - طراحی سیستم های حسابداری مالی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محمود رضایی


  09171134456


  تلفن: 36292630 - 36292633 - 36263965


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار مطهری شمالی - کوچه 29 - پلاک 75 - طبقه اول - واحد 3


  ایمیل:


  سایت: