فروشگاه افشار

خدمات مورد ارائه

 •  لوازم سرد کننده

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مجید افشار


  09173035951


  تلفن: 38218820


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان آبیاری - ساختمان مروارید


  ایمیل:


  سایت: