آهن آلات برادران استوار

خدمات مورد ارائه

 •  فروش آهن آلات

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: ایرج استواری


  09171116585


  تلفن: 38201188 - 38203649


  آدرس: شیراز-انبار: شیراز - بلوار رحمت - حدفاصل خیابان قالیشویی و چهارراه باهنر - سمت راست - جنب سنگ گل چهره


  ایمیل:


  سایت: