(بستنی محمدی ( شعبه 2

خدمات مورد ارائه

 •  بستنی و فالوده - نوشیدنی های گرم

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: علی ترکی


  09173133423


  تلفن: 36752607


  آدرس: شیراز-کیلومتر 45 شیراز ، سپیدان - مجتمع خدمات رفاهی ستاره دالین


  ایمیل:


  سایت:Ali_torki85@yahoo.com