صنایع بسته بندی منصور

خدمات مورد ارائه

 •  مشاوره - طراحی - چاپ و تولید کارتن

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مزارعی / محقق


  09173113679 / 09173067476


  تلفن: 37742189-90


  آدرس: شیراز-شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - میدان کوشش - خیابان کوشش شمالی - خیابان 202


  ایمیل:


  سایت: