مرکز پخش رنگ کریم رجب پور

خدمات مورد ارائه

 •  دفتر پخش رنگ یاسمن الوان شیمی - توزیع انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: کریم رجب پور


  09171173503


  تلفن: 38210209 - 38307477


  آدرس: شیراز-:شیراز - فلکه فرودگاه - ابتدای خیابان نادر - مجتمع صنعتی فارس


  ایمیل:


  سایت: