ساندویچ الهی

خدمات مورد ارائه

  •  فست فود - مرغ بریانی - کباب ترکی

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: علی میری    تلفن: 32335247


    آدرس: شیراز-شیراز - خیابان زند - جنب سینما پیام


    ایمیل:


    سایت: