بابا فلافل جنوب

خدمات مورد ارائه

 •  ارائه ساندویچ فلافل

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: برزگر


  09176106749


  تلفن: 32334398


  آدرس: شیراز-شیراز - بلوار زند - حد فاصل انوری و خیام - جنب بانک تجارت مرکزی


  ایمیل:


  سایت: