غذای بیرون بر پرس

خدمات مورد ارائه

 •  کلیه خدمات غذای بیرون بر ( کلیه سفارشات پذیرفته می شود ) - کلیه غذاهای ایرانی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محسن بُرّی


  09173022336-09179174190


  تلفن: 36331517


  آدرس: شیراز-شیراز - فرهنگ شهر - ایستگاه 15


  ایمیل:


  سایت: