جگر فروشی مهدی

خدمات مورد ارائه

 •  جگر - دل - قلوه - کباب کنجه

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مهدی بیرقدار


  09178966277


  تلفن: 38213123


  آدرس: شیراز-شیراز - خیابان ارتش - ابتدای 20 متری شهید قطبی


  ایمیل:


  سایت: