غذای بیرون بر یاسین

خدمات مورد ارائه

 •  انواع غذاهای ایرانی همراه باپیک رایگان

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: جابر زراعت پیشه


  09177023686


  تلفن: 36202229


  آدرس: شیراز-شیراز - شهرک گلستان - روبروی پمپ بنزین


  ایمیل:


  سایت: