غذای بیرون بر زرین

خدمات مورد ارائه

 •  پخت انواع غذاهای ایرانی - سفارشات مجالس پذیرفته می شود

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: آقای دهقان


  09352430330


  تلفن: 32300072 - 32336363


  آدرس: شیراز-شیراز - چهارراه زند - ابتدای خیابان داریوش


  ایمیل:


  سایت: