بیمه کارافرین

خدمات مورد ارائه

 •  صدورانواع بیمه نامه عمروثالث,بدنه,اتش سوزی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: فاطمه قاسمی


  09179082159


  تلفن: 54223317


  آدرس: شیراز-فارس.جهرم.خیابان عبرت.روبروی اتلیه عنوان


  ایمیل:


  سایت:www.mina@gmail.com